Μοντέλο Λειτουργίας

ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βιο-Ψυχο-Κοινωνικό μοντέλο

Η σύγχρονη επιστημονική άποψη για την ψυχική νόσο καθώς και την αντιμετώπισή της βασίζεται στο βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο θεώρησης του ατόμου, το οποίο συνιστά μια ολιστική θεώρηση για τον άνθρωπο. Σύμφωνα με αυτό, η αιτιοπαθογένεια μιας ψυχικής πάθησης χαρακτηρίζεται από την αλληλεπίδραση τριών ομάδων παραγόντων: Βιολογικών, Ψυχολογικών και Κοινωνικών. Συνεπώς και η αντιμετώπιση ενός ψυχιατρικού προβλήματος, προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη και όχι αποσπασματική, χρειάζεται να αντιμετωπίζει σφαιρικά και τους τρεις παράγοντες.

Στο Βιολογικό επίπεδο, η φαρμακευτική αγωγή, όταν αυτή είναι απαραίτητη, χορηγείται από Ψυχίατρο και βοηθά στην ανακούφιση από τα συμπτώματα μιας ψυχιατρικής πάθησης και στην πρόληψη των υποτροπών της.

Στο Ψυχολογικό επίπεδο η ψυχολογική παρέμβαση, είτε με τη μορφή μιας υποστηρικτικής-συμβουλευτικής βοήθειας είτε με τη μορφή μιας δομημένης ψυχοθεραπείας, κατανοεί και αντιμετωπίζει σε εξατομικευμένο επίπεδο τις ιδιαίτερες και πολύ προσωπικές πτυχές των δυσκολιών ενός ανθρώπου.

Στο Κοινωνικό επίπεδο, η εξειδικευμένη παρέμβαση στοχεύει στην κοινωνική επανένταξη ενός ατόμου στο κοινωνικό του περιβάλλον μέσω της ανάπτυξης των κοινωνικών του δεξιοτήτων, της ενίσχυσης των δεσμών του με τον κοινωνικό του περίγυρο, της κινητοποίησης της οικογένειάς του ως βασικού αρωγού καθώς και στη βοήθεια για την τακτοποίηση των κοινωνικο-ασφαλιστικών του αναγκών όπου αυτή χρειάζεται. Σε κάθε επίπεδο η αντίστοιχη παρέμβαση γίνεται από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας.

Στην Ψυχική Φροντίδα, ακριβώς επειδή υιοθετούμε το βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο,  δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογική στήριξη του κάθε περιστατικού αφού πιστεύουμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική οντότητα με τα δικά του προσωπικά βιώματα, τις δικές του ανάγκες και τις δικές του ικανότητες. Επίσης, θεωρούμε απαραίτητη την ψυχολογική υποστήριξη σε κάθε θεραπευόμενο πελάτη,  είτε ως υποστηρικτική-συμβουλευτική βοήθεια είτε ως δομημένη ψυχοθεραπεία. Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στην κάλυψη των σφαιρικών αναγκών ενός ανθρώπου όπως, για παράδειγμα, στη βοήθεια για τη σωστή και τακτική  λήψη της φαρμακευτικής αγωγής όταν αυτή χρειάζεται, στην επαναπόκτηση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων της καθημερινής ζωής, στην κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη δεσμών του ασθενή με την κοινότητα που τον περιβάλλει. Επιδιώκουμε τη δημιουργία θεραπευτικής συμμαχίας μεταξύ του ανθρώπου που χρειάζεται φροντίδα, των ατόμων του περιβάλλοντός του που τον στηρίζουν  και των ειδικών της Ψυχικής Φροντίδας που έχουν την ευθύνη της θεραπείας του.

Λειτουργία πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας:

αξιολόγηση ενός περιστατικού και των αναγκών του, κατάρτιση εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος για την επίτευξη συγκεκριμένων θεραπευτικών στόχων, υλοποίηση θεραπευτικού προγράμματος, παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας θεραπευτικού προγράμματος, τροποποίηση και βελτίωση θεραπευτικών παρεμβάσεων

-Στόχοι και αρχές της ψυχικής φροντίδας στο σπίτι (και πρόληψη νοσηλείας)

-Ξεχωριστός ρόλος του κάθε επαγγελματία ψυχικής υγείας

 

Επικοινωνηστε  μαζι μασ