Η ψυχική φροντίδα στο σχολείο είναι η ψυχική φροντίδα με τη μορφή συνεδρίας η οποία παρέχεται από ειδικό θεραπευτή όχι στο γραφείο του αλλά στο περιβάλλον του σχολείου.
Η παροχή ολοκληρωμένων και εποπτευόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο σχολικό περιβάλλον ιδιαίτερα διαδεδομένη υπηρεσία στις ΗΠΑ και σε Ευρωπαϊκές χώρες έλειπε μέχρι τώρα από την Ελλάδα.
Τα κύρια οφέλη Ψυχικής φροντίδας το σχολείο είναι:
Η πρόσβαση σε υπηρεσία ψυχολογικής στήριξης παιδιών αλλά και γονέων μέσα στο φυσικό περιβάλλον του σχολείου.
Η άμεση παρέμβαση στο σχολικό χώρο οφελεί πολλαπλά και το ενδιαφερόμενο παιδί και τους γονείς του.
Πρόληψη και ενδεχομένως αποτροπή φαινομένων bullying ακριβώς στο περιβάλλον όπου μπορεί να συμβούν και να ταλαιπωρήσουν το παιδί.
Δυνατότητα συμβουλευτικής στήριξης στους γονείς σε θέματα διαπαιδαγώγησης,
Δυνατότητα ψυχολογικής στήριξης στους γονείς Μέσα από ομάδες βελτίωσης γονέων, από έμπειρο ψυχολόγο.
Συνεδρίες υποστηρικτικές από ειδική ψυχολόγο προς παιδια που ενδιαφέρονται για περαιτερω στήριξη, σε ατομικές συνεδρίες.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!